Skip to content

July 2022

मेंढीपालन हे शेळीपालन पेक्षा फायदेशीर.? { mendhipalan mahiti }

mendhipalan mahiti भारतातील शेती ही मुख्यत हवामानावर त्यातल्या त्यात जून ते सप्टेंबर मध्ये पडणाऱ्या मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे. आता याचा तोटा असा की पाऊस बेभरवशाचा… Read More »मेंढीपालन हे शेळीपालन पेक्षा फायदेशीर.? { mendhipalan mahiti }